Over Ons

Het Nederlandse Origins Center is het nationale kenniscentrum voor onderzoek naar de oorsprong en evolutie van leven op aarde en in het heelal.

Waarom het Origins Center

Het Origins Center is een kenniscentrum dat excellent Nederlands onderzoek koppelt aan internationale ontwikkelingen. We verbinden mensen, talenten, kennis en middelen in ons land. Voor een beter begrip van de oorsprong en evolutie van leven op aarde en in het universum. Voor wetenschap en publiek.

We streven naar meer verbinding in het Nederlandse onderzoek naar de oorsprong van leven door een interdisciplinaire aanpak. Om dat te bereiken is een inspanning nodig. Het Origins Center draagt hieraan bij. We ondersteunen onderzoekers in het opzetten van vernieuwende samenwerkingsverbanden. En natuurlijk ook met het vinden van geld voor hun ambities.

Het Origins Center wil ook dat we trots zijn op het bijzondere werk dat onderzoekers doen in Nederland. Daarvoor behalen we samen fantastische resultaten die we vervolgens aan heel Nederland tonen.

Historie

Het Origins Center vloeit voort uit de Nationale Wetenschapsagenda. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gelooft erin dat de uitdagingen waar Nederland voor staat, met het hele wetenschapsveld aangepakt moeten worden. De basis van de Nationale Wetenschapsagenda zijn vragen van Nederlandse burgers aan de wetenschap. Het Nederlandse publiek bepaalt zo direct de aard en omvang van onderzoeksthema’s– een unicum in de Nederlandse wetenschapsarena.

Publieksreacties leidden enkele jaren terug tot een lijst met 25 onderzoeksthema’s, zoals de energietransitie en duurzame productie van voedsel. Het publiek stelde ook vragen over de oorsprong en evolutie van het leven en over leven op andere planeten. Die vragen zijn gebundeld in één kenniscentrum: het Origins Center. Dit centrum werd in 2017 opgericht als een van de 25 zogenaamde ‘route-organisaties’.

De afgelopen jaren hebben Nederlands onderzoekers samen essentiële onderzoeksthema’s uitgewerkt en onderzoeksvragen geformuleerd. Hun wetenschapsvisie is vastgelegd in de Onderzoekagenda van het Origins Center: een programma waarin twaalf thema’s worden benoemd die nauw met elkaar samenhangen. Ze vormen een speerpunt, in eigen projecten, maar ook in onze (inter)nationale netwerken.

Wat we doen

Het Origins Center verbindt, ondersteunt en activeert wetenschappers aan de hand van een Onderzoeksagenda en ermee samenhangende Kennisnetwerken. 

Het Origins Center deelt baanbrekende onderzoekresultaten met het Nederlands publiek. Met NEMO Kennislink bouwen we een dossier met fascinerende artikelen. Het werk van onze leden maken we zichtbaar via TV, dagbladen, social media, musea en online kanalen zoals Universiteit van Nederland. We nemen met onderzoekers deel aan het Weekend van de Wetenschap en andere festivals.

Om het publiek en collega-onderzoekers een kijkje achter de schermen te geven, bundelen we alle verhalen van onderzoekers op onze website.

Hoe we dat doen

Onze Onderzoeksagenda is de rode draad voor alles dat we doen. In 2017 formuleerden we vijf zogenaamde ‘game changers’, maar inmiddels ligt er een gedetailleerde Onderzoeksagenda met twaalf thema’s en diverse interdisciplinaire Kennisnetwerkenwerken aan die thema’s.

Het Origins Center is het expertise-centrum voor en door de aangesloten onderzoekers. We helpen nieuwe inzichten te verspreiden zodat we er samen werk van kunnen maken. Dit doen we door het organiseren van jaarlijks een congres, maandelijks een webinar en regelmatig terugkerende bijeenkomsten van de Kennisnetwerken.

Heb je een vraag over het wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong en evolutie van het leven? Laat het ons dan weten.

Stuurgroep

Inge Loes ten Kate

Voorzitter Stuurgroep

Utrecht University

Inge Loes ten Kate

Voorzitter Stuurgroep

Utrecht University

Website

Networks:

Fields of interest:

I am very much interested in the relation between planet and life. On one hand I am interested in the role of the planet in the origin of life: What are the minimal conditions needed for life to start, what is the role of delivered material, especially organics and water, which geochemical processes transitioned into biochemical processes? In my group we use two experimental facilities to study several of these processes: a planetary surface simulation chamber and a hydrothermal vent-on-a-chip. On the other hand I am interested in the role of life in planetary evolution: would the Earth have developed the same without life, could certain geological, Earth specific processes serve as signatures of life?

(photo: PAAR Photography 2019)

Planetary science, astrobiology

Sijbren Otto

Lid Stuurgroep

University of Groningen

Sijbren Otto

Lid Stuurgroep

University of Groningen

Website

Networks:

Fields of interest:

Our long-term aim is to make life de-novo. We are working on the integration of self-replication with metabolism and compartmentalization while operating the system far from equilibrium (in a replication-destruction regime) allowing it to undergo Darwinian evolution. Through these efforts a plausible path to a completely synthetic form of life is starting to be unveiled.

chemistry, systems chemistry, origins of life, synthesis of life

Liedewij Laan

Lid Stuurgroep

TU Delft

Liedewij Laan

Lid Stuurgroep

TU Delft

Website

Networks:

Fields of interest:

As pioneers of the emerging field of evolutionary cell biophysics, we aim to understand how the building blocks of a cell constrain and facilitate evolution of cellular functions. The function we focus on is symmetry breaking in budding yeast. We do experimental evolution, quantitative cell biology and modeling in live cells in combination with minimal in vitro systems to understand the molecular mechanisms of adaptive mutations and to predict fitness, both with bottom-up (biophysics) and top-down (statistical) approaches.

cell biophysics, predicting evolution, minimal synthetic systems

Floris van der Tak

Lid Stuurgroep

SRON & University of Groningen

Floris van der Tak

Lid Stuurgroep

SRON & University of Groningen

Website

Networks:

Fields of interest:

My group studies the chemistry of star- and planet-forming regions, and the origin of habitability on planets. We observe clouds, stars, and (exo)planets with ground- and space-based telescopes at infrared and radio wavelengths. We compare the measured composition of planetary atmospheres and planetary systems in formation to predictions of astro- and geochemical models.

astrophysics, astrochemistry, astrobiology

Bob Planqué

Lid Stuurgroep

Vrije Universiteit Amsterdam

Bob Planqué

Lid Stuurgroep

Vrije Universiteit Amsterdam

Website

Networks:

Fields of interest:

I try to understand how single celled organisms deal with changes in their environment, using mathematical modeling. How does their cellular organisation allow them to control their fate, control stochastic disturbances caused by others or indeed by themselves, and remain competitive in an ever-changing world?

mathematical biology

Bregje Wertheim

Lid Stuurgroep

University of Groningen

Bregje Wertheim

Lid Stuurgroep

University of Groningen

Website

Networks:

Fields of interest:

I am fascinated by the genomic basis of evolution: how the genome shapes and affects the ability of organisms to adapt. It is only since a decade that technology allowed us to start quantifying genomic variation within and among species. In my research, I have been employing state-of-the-art technologies and analyses to investigate the true complexity of evolutionary processes and answer long-standing questions in evolution, mapping how genomes change during evolution and how these changes are manifested in gene networks.

Evolutionary genomics of ecological interactions

Aaike van Oord

Adviseur wetenschapscommunicatie

Origins Center

Aaike van Oord

Adviseur wetenschapscommunicatie

Origins Center

Website

Networks:

Fields of interest:

Gepassioneerd in wetenschap, maar dan op zo’n manier aan de man gebracht dat iedereen het snapt. Dat moet toch mogelijk zijn?

wetenschapscommunicatie, projectmanagement

Kernwaarden

Het Origins Center wil onderzoekers verbinden, ideeën delen, interdisciplinaire, grensverleggende samenwerking tussen onderzoekers stimuleren en een lans breken voor ‘open science’. Nieuwe wetenschapskennis over de oorsprong van leven en evolutie delen we actief: met wetenschappers en het Nederlands publiek.

Het Origins Center verbindt wetenschappers in nieuwe netwerken. Zo stimuleren we de wetenschappelijke interactie tussen voorheen gescheiden wetenschapsdisciplines en versterken we de betekenis van hun onderzoek. Hun prestaties delen we. In onze nieuwsbrieven, maar ook tijdens webinars: toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over de geheimen van het leven, de herkomst van soorten en de toekomst van onze planeet.

Het Origins Center is een nationaal kennisplatform dat alle Nederlanders kennis laat maken met uitdagend onderzoek naar de oorsprong van leven en de evolutie.

Het Origins Center is een open toegankelijke kennisbron voor iedereen die meer wil weten over het ontstaan van leven op aarde en de evolutie. Met ons nieuws, onze events en webinars brengen we je in contact met topwetenschappers en laten we je zien hoe zij zoeken naar antwoorden. Zijn we alleen?

Het Origins Center verbindt werelden. We zijn een wetenschappelijke netwerkorganisatie. We faciliteren interne en externe communicatie en het delen van informatie. We verzamelen de belangrijkste onderzoeksresultaten. En we zijn altijd bereikbaar, open voor iedereen.

Visie en missie

Het Origins Center faciliteert de verwerving en overdracht van kennis tussen wetenschappers en publiek over het ontstaan ​​en de evolutie van leven op aarde en in het heelal. We ondersteunen initiatieven die ons antwoorden brengen over elementaire vragen over leven. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van innovatieve apparatuur, infrastructuren en onderzoeksmethoden. Vooruitgang waarmee Nederland een wetenschappelijke toppositie behoudt.

Onderzoeksvragen op het gebied van evolutie zijn complex en vergen een samenhangende benadering en methodiek. Het Origins Center bundelt krachten en helpt onderzoekers en burgers deze complexiteit interdisciplinair te ontrafelen.

Grensverleggend fundamenteel en interdisciplinair onderzoek naar de oorsprong van leven en evolutie faciliteren en deze kennis bereikbaar maken.

Organisatie

Het Origins Center is een verbindend kenniscentrum voor en door Nederlandse universiteiten en kennisinstituten. De organisatie, wetenschapskwaliteit en outreach van het centrum wordt gegarandeerd door een stuurgroep van zes wetenschapsleden. 

Het Origins Center heeft grote ambities. Die worden ondersteund door de heldere visie en missie van de organisatie. Het Origins Center is een actieve community van ruim 300 onderzoekers die deze visie delen en willen samenwerken.

Belangrijk platform voor inhoudelijke ontwikkeling zijn de Kennisnetwerken. Hierin werken diverse leden van de Origins Center community samen aan de wetenschappelijke zoektocht naar de oorsprong van leven en evolutie. Kennisnetwerken komen regelmatig bijeen om nieuwe ideeën te bespreken en goede ideeën uit te werken tot realistische onderzoeksvoorstellen.

De Kennisnetwerken zijn de incubators voor vooruitstrevend, interdisciplinair onderzoek naar de oorsprong van leven en evolutie. Ze zijn de voorposten voor het versterken van in Nederland aanwezige samenwerkingen. De Kennisnetwerken hebben de ambitie baanbrekende onderzoeksresultaten in het wetenschapsveld voor iedereen inzichtelijk te maken. De Kennisnetwerken stimuleren onderzoekers uit diverse disciplines samen te werken aan het formuleren van nieuwe onderzoeksvoorstellen: de Onderzoeksagenda van het Origins Center.

Nieuwsbrief

Word een fan van het Origins Center en blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes omtrent al onze onderzoeksvelden!
Ik wil me inschrijven

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren