Overbruggen van lange tijd en afstand en verschillende schalen

Het onderzoek naar het ontstaan van leven en evolutie, vraagt een groot inlevingsvermogen van wetenschappers. Ze moeten vergelijkingen maken tussen situaties die miljarden jaren uit elkaar liggen. Dat vraagt om gedetailleerde computermodellen die deze sprongen in tijd en schaal eenvoudig hanteerbaar maken.

Sluit je aan bij dit netwerk | Bijeenkomsten

Overbruggen van lange tijd en afstand en verschillende schalen

Alle Kennisnetwerken van het Origins Center hebben te maken met deze uitdagingen in de beantwoording van hun onderzoeksvragen. Chemische, biologische, fysische en astrofysische waarnemingen, experimenten en simulaties zullen groeiende stromen van grote gegevens opleveren, die worden geïntegreerd om nieuwe kennis te genereren. Daarom zullen nieuwe reken- en wiskundige methoden nodig zijn. Nieuwe meerschalige, wiskundige modellen helpen om de interacties en afhankelijke relaties tussen biologische moleculen, cellen, organismen en hun omgeving zichtbaar te maken en beter te begrijpen.

Het Origins Center heeft de ambitie om in de komende vijf tot tien jaar nieuwe reken- en wiskundige methoden te ontwikkelen voor meerschalige modellering, simulatie en analyse van grote, complexe data.

1. Voor de geologische en planetaire wetenschappen zal een betere schaalintegratie in modellen en onderzoek leiden tot nieuwe inzichten in de mechanismen van de globale verandering. Bijvoorbeeld klimaatverandering, veranderingen in aardmagnetisme en platentektoniek. 

2. Voor de biologische en fysische wetenschappen zullen meerschalige computermodellen ons helpen te begrijpen hoe moleculen zich organiseren tot zelfreplicerende, levende cellen. Maar ook hoe cellen hun krachten kunnen bundelen tot meercellige organismen en hoe organismen ecosystemen vormen. 

3. Voor de wiskunde wordt het steeds belangrijker het collectieve gedrag te voorspellen op basis van individueel gedrag. Ook is er veel vraag naar nieuwe rekentechnieken waarmee op grote schaal individueel gedrag bekeken wordt in een collectief. Nieuwe wiskundige modellen zijn breder toepasbaar dan alleen voor de zoektocht naar de oorsprong en evolutie van het leven. 

4. De reken- en datawetenschap zullen nieuwe methoden moeten ontwikkelen om, in meerschalige computermodellen, gebeurtenissen van verschillend formaat met elkaar te vergelijken. Voorbeelden hiervan zijn de voorspelling van aardbevingen op basis van seismologische trillinkjes die lange tijd worden gemeten. Maar ook de voorspelling van grootschalige ecologische catastrofes op basis van diverse schijnbaar losse waarnemingen in het ecosysteem. Grote, groeiende datasets worden steeds vaker gebruikt voor vroegtijdige waarschuwingen.Om deze doelen te bereiken zal meer gebruik gemaakt gaan worden van de nationale rekenfaciliteiten en moderne High Performance Computing (HPC).

Doe mee met dit kennisnetwerk

Deze subgroep organiseert tussen de 2 en 4 workshops per jaar voor de Nederlandse onderzoeksgemeenschap. Het doel van deze workshopserie is het uitwisselen van resultaten van verricht werk en het bespreken van ideeën voor kleine onderzoeksprojecten die kunnen leiden tot toekomstige onderzoekssamenwerkingen.

Als u zich inschrijft voor het gratis lidmaatschap van de wetenschappelijke community van het Origins Center, ontvangt u automatisch mails van de kennisnetwerken die u in het inschrijfformulier heeft geselecteerd.

Programma

Lees hier meer over het programma

Origins Center Networks

Contact

Roeland Merks

Leiden University

Roeland Merks

Leiden University

Website

Networks:

Fields of interest:

I am interested in the origins of multicellular life. How did single cells decide to collaborate in multicellular structures? How did task division originate, such as the cell differentiation into neurons, muscle cells, blood vessel cells, and so forth? How is it possible that somitic cells give up their own chance to contribute to the next generation in favour of a small number of germ cells? And why do somitic cells not attempt to escape their supporting role more often, such as in cancer? We address these questions using mathematical and computational modeling.

Computational Biology, Theoretical Biology, Cell-Based Modeling, Morphogenesis, Angiogenesis

Nieuwsbrief

Word een fan van het Origins Center en blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes omtrent al onze onderzoeksvelden!
Ik wil me inschrijven

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren