Onderzoeksagenda

Het Origins Center heeft een Onderzoeksagenda opgesteld die twaalf belangrijke historische gebeurtenissen en hun onderlinge samenhang in beeld brengt. Met deze Onderzoeksagenda in de hand doen we in Nederland baanbrekend onderzoek dat leidt tot internationaal opmerkelijke resultaten.

De vorming en vroege evolutie van aarde-achtige planeten en manen

Onderzoekers zijn het erover eens dat het leven dat wij kennen op aarde is ontstaan. Voordat het leven ontstond was er een wereld nodig met water, een beschermende atmosfeer en voldoende energie.

Lees meer

Het ontstaan van de juiste omstandigheden die leven mogelijk maken

De eerste anderhalf miljard jaar waren cruciaal voor het ontstaan van leven. Verwering, sedimentatie, vulkanisme en wellicht het ontstaan van platentektoniek hebben geleid tot de juiste omstandigheden voor leven om te ontstaan.

Lees meer

Het ontstaan van relevante moleculen voor het leven

Het leven ontwikkelde zich rond bepaalde groepen mineralen en moleculen, zoals koolwaterstoffen. Maar met welke begon het precies en waarom? Waren deze stoffen voor handen in de oceanen – de oersoep? Waarom ontstonden ze?

Lees meer

Het ontstaan van levensechte functies

Zelfreplicatie, metabolisme en compartimentering zijn de kern van de definitie van “leven”. Levende systemen kunnen zichzelf kopiëren, energie en materie omzetten, en ze schermen zich af van hun omgeving. Ook is beweging van groot belang. Deze levensechte functies verschenen mogelijk al in een levenloze omgeving.

Lees meer

Het ontstaan van de Darwinistische evolutie

Evolutie volgens Darwin is een continue cyclus van replicatie en daarbij optredende mutaties. Foutjes tijdens de replicatie geven een systeem onbedoeld effectievere of minder effectieve eigenschappen. Sommige eigenschappen blijven behouden, andere verdwijnen. Door deze selectie zullen individuele systemen ontstaan die nieuwe eigenschappen en functies hebben.

Lees meer

Het ontstaan van leven

Op een gegeven moment is de chemie overgegaan in biologie. Wellicht ontwikkelde een chemisch bolletje zich tot een oercel met eigenschappen van leven. Of ontwikkelden de eigenschappen van leven zich juist in een gesteenteporie? Hoe kwamen alle processen bij elkaar die tot leven leidden?

Lees meer

De interactie tussen het leven en zijn omgeving

Het leven wordt bepaald door de omgeving waarin het zich bevindt, zowel het lokale milieu, als de hele planeet. Maar het leven heeft ook grote invloed op lokale milieus en zelfs de werking van de planeet.

Lees meer

Het ontstaan van complexe relaties tussen mutaties (genotype) en het effecten daarvan op het leven (fenotype)

De scheiding tussen genotype en fenotype markeert een belangrijke fase in de ontwikkeling van het leven. Het geeft evolutie meer mogelijkheden met behulp van mutaties en omgevingsfactoren om uitvindingen te doen.

Lees meer

De opkomst van de hedendaagse biochemie

Alle levensvormen die we nu kennen hebben in wezen dezelfde biochemie, gebaseerd op DNA, RNA en een grote groep eiwitten. Maar waarom die? Er zijn vele andere sets van eiwitmoleculen denkbaar die niet gebruikt worden. Hoe komt dat?

Lees meer

De opkomst van de levende cel (prokaryoten)

De eerste levende cellen noemen we prokaryoten. Ze hebben geen celkern, dus het oer-DNA zweeft gewoon los in de cel. Wat waren de stappen die leidden tot zo’n eerste, levende oercel op? En hoe functioneerde die oercel precies?

Lees meer

Het ontstaan van de eukaryoten

Uit de enorme verscheidenheid van oercellen (prokaryoten) is waarschijnlijk één keer een eukaryotische cel ontstaan. Die cel had een aparte celkern en ook andere organellen, zoals mitochondriën die de celademhaling regelt. Deze ene cel is de voorouder van al het leven dat we om ons heen kunnen zien: bomen, planten, insecten, dieren en dus ook wij mensen.

Lees meer

Het ontstaan van meercellig leven

In meercellig leven geven cellen hun autonomie geheel of gedeeltelijk op door deel uit te maken van een groter organisme. Hoe komen cellen zover? Hebben ze daar baat bij? En hoe kan het dat de samenwerkingsvorm de nieuwe eenheid wordt die zich repliceert en evolueert?

Lees meer

Nieuwsbrief

Word een fan van het Origins Center en blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes omtrent al onze onderzoeksvelden!
Ik wil me inschrijven

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren